மூடு

COVID-19 இன் போது பொதுத் தேர்தல் / இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான பரந்த வழிகாட்டுதல்கள்

COVID-19 இன் போது பொதுத் தேர்தல் / இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான பரந்த வழிகாட்டுதல்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
COVID-19 இன் போது பொதுத் தேர்தல் / இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான பரந்த வழிகாட்டுதல்கள் 03/02/2021 பார்க்க (697 KB)