மூடு

கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிரான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

கை கழுவுதல் வசதி திறப்பு
படத்தை பார்க்கவும் வேளாண் அமைச்சர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் கை கழுவுதல் வசதி மாவட்ட அட்சியர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டது
கை கழுவுதல் வசதி திறப்பு
படத்தை பார்க்கவும் வேளாண் அமைச்சர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் கை கழுவுதல் வசதி மாவட்ட அட்சியர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டது
கை கழுவுதல் வசதி திறப்பு
படத்தை பார்க்கவும் வேளாண் அமைச்சர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் கை கழுவுதல் வசதி மாவட்ட அட்சியர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டது
கை கழுவுதல் வசதி திறப்பு
படத்தை பார்க்கவும் வேளாண் அமைச்சர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் கை கழுவுதல் வசதி மாவட்ட அட்சியர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டது
கை கழுவுதல் வசதி திறப்பு
படத்தை பார்க்கவும் வேளாண் அமைச்சர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் கை கழுவுதல் வசதி மாவட்ட அட்சியர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டது
Fumigation activity
படத்தை பார்க்கவும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளித்தல் நடவடிக்கையை வேளாண் அமைச்சர் தானே தெளித்து திறந்து வைத்தார்
Fumigation activity
படத்தை பார்க்கவும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளித்தல் நடவடிக்கையை வேளாண் அமைச்சர் தானே தெளித்து திறந்து வைத்தார்