மூடு

65 வது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் – 2019

65 வது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் -2019 கொண்டாட்டம்
படத்தை பார்க்கவும் கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை கௌரவித்தார்
65 வது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் -2019 கொண்டாட்டம்
படத்தை பார்க்கவும் கல்வி அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளி மாணவர்களை கௌரவித்தனர்
65 வது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் -2019 கொண்டாட்டம்
படத்தை பார்க்கவும் கல்வி அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளி மாணவர்களை கௌரவித்தனர்
65 வது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் -2019 கொண்டாட்டம்
படத்தை பார்க்கவும் கல்வி அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் காவல் துறையை கௌரவித்தனர்