மூடு

ஓய்வு பெற்ற பி.சி.எஸ் அதிகாரியிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன

ஓய்வு பெற்ற பி.சி.எஸ் அதிகாரியிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஓய்வு பெற்ற பி.சி.எஸ் அதிகாரியிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன

ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆலோசகராக ஈடுபடுவதற்கு கீழ் செயலாளர் அரசு பதவியில் உள்ள ஓய்வு பெற்ற பி.சி.எஸ் அதிகாரியிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகிறது.

03/01/2020 27/01/2020 பார்க்க (1 MB)