மூடு

கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

கோட்டுச்சேரி , மாவட்ட தொழில் மையம் மூலம் கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் தொழில் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

22/01/2020 31/01/2020 பார்க்க (403 KB)