மக்களவை 2019 – நடத்தை விதிமுறை

தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மக்களவை 2019 – நடத்தை விதிமுறை

தேர்தல் சமயத்தில் ஆயுதங்களை வைத்திருப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள்.

13/03/2019 16/03/2019 பதிவிறக்கங்கள் (760 KB)