மூடு

மின்துறை அறிவிப்பு

மின்துறை அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின்துறை அறிவிப்பு

மின் கட்டண நிர்ணயம் தொடர்பாக பொதுமக்கள் கருத்துக் கூட்டம்.

03/01/2020 08/01/2020 பார்க்க (535 KB)