மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி-கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு

தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி-கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு

1. சுற்றுச்சுவர் புனரமைப்பு
2. விஐபி அறைத்தொகுதியை புதுப்பித்தல்.
3. அரசு நூலகம் நவீனமாக்கல்.

09/01/2019 28/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (179 KB)