மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு)

மீன்பிடி துறைமுகம் தூர்வாரும் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி.

30/08/2019 11/09/2019 பார்க்க (772 KB)