மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 23.12.2019

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 23.12.2019
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 23.12.2019

கூடுதல் வகுப்பு அறைகள் அமைத்தல், சேதமடைந்த முன் பக்க மதில் சுவரை மீண்டும் கட்டுதல் மற்றும் கழிப்பறைத் தொகுதியை புதுப்பித்தல்.

24/12/2019 31/12/2019 பார்க்க (310 KB)