மூடு

வரைவு ஆட்சேர்ப்பு விதிகள் – KVK-18.02.2021

வரைவு ஆட்சேர்ப்பு விதிகள் – KVK-18.02.2021
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வரைவு ஆட்சேர்ப்பு விதிகள் – KVK-18.02.2021

மீன்வள துணை ஆய்வாளர் பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு விதிகளை உருவாக்குதல் (SGIA) – பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துகள் வரவேற்கபடுகிறது.

18/02/2021 18/03/2021 பார்க்க (901 KB)