மூடு

வாக்காளர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு

வாக்காளர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வாக்காளர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகம்.

16/11/2020 15/12/2020 பார்க்க (253 KB)