வீட்டு வரி இணையவழி கட்டணம் செலுத்துதல் அறிமுகம்

தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வீட்டு வரி இணையவழி கட்டணம் செலுத்துதல் அறிமுகம்

காரைக்கால் நகராட்சி இணையவழி வீட்டு வரி செலுத்தும் முறையை மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

10/01/2019 12/01/2019 பதிவிறக்கங்கள் (346 KB)