மூடு

ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் I – திருநள்ளார்

ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் I – திருநள்ளார்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் I – திருநள்ளார்

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

16/09/2022 26/09/2022 பார்க்க (1 MB)