மூடு

மின்சாரம்

இளநிலை பொறியாளர் – நிரவி

ஆட்சி எல்லை: நிரவி கொம்யூன் பஞ்சாயத்து முழுவதும் முதல் அம்மால்சத்திரம் வரை.


தொலைபேசி : 238798
வகை / விதம்: ஓ & எம்

இளநிலை பொறியாளர் – நெடுங்காடு

ஆட்சி எல்லை : நெடுங்காடு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து முழுவதும்.


தொலைபேசி : 261228
வகை / விதம்: ஓ & எம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609603

திசைகள்

இளநிலை பொறியாளர் – வடக்கு நகரம்

அதிகார எல்லை: புதிய பேருந்து நிலையம் தாலத்தருடன்


தொலைபேசி : 230798
வகை / விதம்: ஓ & எம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

உதவி நிர்வாக பொறியாளர் (சி & பி), காரைக்கால்

மின்சாரத் துறை, காரைக்கால். அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் தேவையான பொருட்களை ஏற்பாடு செய்தல்


தொலைபேசி : 222694
வகை / விதம்: கட்டுப்பாட்டு அறை
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

உதவி பொறியாளர் – கிராமப்புறம்

மின்சாரத் துறை, காரைக்கால். ஆட்சி எல்லை: திருநள்ளார் முதல் அம்பகரத்தூர் எல்லை வரை. நெடுங்காடு மற்றும் திருநள்ளார் கொம்யூன்.


தொலைபேசி : 261246
வகை / விதம்: கட்டுப்பாட்டு அறை
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

உதவி பொறியாளர் – நகரம் II

மின்சாரத் துறை, காரைக்கால். ஆட்சி எல்லை: புதிய பேருந்து நிலையம் முதல் நண்டலார் பாலம் வரை.


தொலைபேசி : 220711
வகை / விதம்: கட்டுப்பாட்டு அறை
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்

நிர்வாக பொறியாளர் -(V) காரைக்கால்

மின்சாரத் துறை, காரைக்கால். காரைக்கால் மாவட்டம் முழுவதும் பொறுப்பு வகிக்கிறார்.


தொலைபேசி : 222694
வகை / விதம்: கட்டுப்பாட்டு அறை
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்