மூடு

திருவேட்டக்குடி

தமிழ் பிரியன், கிராம பஞ்சாயத்து கட்டிடம், அரசு ஆரம்பப் பள்ளி, திருவேட்டக்குடி.

மின்னஞ்சல் : ntpriyan[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9843371120
அஞ்சல் குறியீடு: 609609