Close

Mr. S. Subash

Karaikal Municipality, Ambethkar Street, Karaikal.

Email : municpal[dot]kkl[at]nic[dot]in
Designation : Commissioner
Phone : 04368-221412