மூடு

உதவி அழைப்பு

கட்டுப்பாட்டு அறை – மாவட்ட ஆட்சியரகம், காரைக்கால்.

 • 04368-228801 (தரை வழி)
 • 1070 (இலவச அழைப்பு)
 • 04368-227704 (தரை வழி)
 • 1077  (இலவச அழைப்பு)

காவல் – கட்டுப்பாட்டு அறை

 • 04368-225100 (தரை வழி)
 • 100   (இலவச அழைப்பு)

காவல் -உரிமையியல் பாதுகாப்பு பிரிவு

 • 04368-222067 (தரை வழி)

சிறார் பாதுகாப்பு

 • 04368-230123 (தரை வழி)
 • 1098 (இலவச அழைப்பு)

தீயணைப்பு படை

 • 04368-230101 (தரை வழி)
 • 101 (இலவச அழைப்பு)

நோயாளர் ஊர்தி

 • 04368-230870(தரை வழி)
 • 04368-230772(தரை வழி)
 • 108 (இலவச அழைப்பு)

அரசு பொது மருத்துவமனை, காரைக்கால்

அவசர உதவி 04368-222488 (தரை வழி)


தேசிய தகவலியல் மைய பணி அழைப்பகம்

 • 1800 111 555 (இலவச அழைப்பு)

புதுச்சேரி குடிமக்கள் பணி அழைப்பகம்

 • 1031 (இலவச அழைப்பு)