மூடு
AKAM75thBand

காரைக்கால் வழிகாட்டி

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் நான்கு பகுதிகளுள் காரைக்கால் மாவட்டமும் ஒன்று.  இது தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டங்களினால் சூழப்பட்டுள்ளது.

  • பரப்பளவு: 161 ச.கி.மீ
  • கிராமம்: 37
  • மொழி: தமிழ்
  • மக்கள் தொகை: 2,00,222
  • ஆண்கள்: 97,809
  • பெண்கள்: 1,02,413
  • பதிதல்கள் ஏதுமில்லை
  • பதிதல்கள் ஏதுமில்லை
  • பதிதல்கள் ஏதுமில்லை
  • பதிதல்கள் ஏதுமில்லை

காரைக்கால் மாவட்ட வரைபடம்