மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் – 2023 06/02/2024 பார்க்க (10 MB)
வாக்குச் சாவடிகளின் இறுதிப்பட்டியல் – இணைப்பு 3 & 6 24/10/2023 பார்க்க (2 MB)
2000க்கு முந்தைய வாக்காளர் பட்டியல் (கொம்யூன் வாரியாக). 26/07/2023 பார்க்க (8 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2022 12/10/2022 பார்க்க (5 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2021 20/07/2022 பார்க்க (8 MB)
நிதித்துறை தொகுப்பு-2022 25/04/2022 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டம் 03/11/2021 பார்க்க (1 MB)
அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டு தெடர்பான கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் 04/03/2021 பார்க்க (101 KB)
அறிவிப்பு – இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 27/02/2021 பார்க்க (465 KB)
COVID-19 இன் போது பொதுத் தேர்தல் / இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான பரந்த வழிகாட்டுதல்கள் 03/02/2021 பார்க்க (697 KB)