ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புச் சுருக்கம் 09/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
இணைய வழி புள்ளி விவர அறிக்கை பொருளாதார மற்றும் புள்ளியியல் துறை வெளியீடுகள் மற்றும் காலக்கெடு, புதுச்சேரி யூனியன்.
இணைய வழி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு கையேடு இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இணையளத்திலுள்ள மாவட்ட கையெடு
பேரிடர் மேலாண்மை செயல் திட்டம் – 2017 31/10/2017 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)
மாவட்ட விவரக்குறிப்புகள் 09/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(771 KB)
பணித்திறமை குறிப்புப் பதிவேடு மத்திய நெருக்கடி குழு எச்சரிக்கை அமைப்பு (ஜூன், 2016 இல்)
வெப்ப அலை எச்சரிக்கை – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மின்னல் மற்றும் இடி – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
புயல் – செய்யக்கூடியவைகள் மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள் 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
வெள்ளம் – செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)