மூடு

சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்

Descriptions Files
கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் கையேடு Download
வேலை / கல்வி நிறுவனங்களின் நோக்கத்திற்காக OBC சான்றிதழ்களை வழங்கும் – வழிமுறைகள் Download
சமூகச் சான்றிதழ்கள் – வருவாய்த் துறையின் நடைமுறை மூலம் வழங்குதல் Download
வருவாய் – குடிமக்கள் சாசனம்-2002 Download
குடியிருப்பு சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் Download
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட OBC களின் சமீபத்திய புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியல் Download
OBC ஆஃப்லைன் சான்றிதழ் வடிவம் Download
OBC ஆஃப்லைன் விண்ணப்ப வடிவம் Download
அரசிதழ் – OBC CUT OFF Download
குடியிருப்பு GO-2002 Download
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு (EWSs) வருமானம் மற்றும் சொத்துச் சான்றிதழ் வழங்குதல் – வழிமுறைகள் – 2019 Download
12. கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ் வழங்கல் – வழிமுறைகள் Download
இந்திய அரசின் கீழ் வரும் பதவி / கல்வி நிறுவனங்களின் சேர்க்கைக்கான OBC சான்றிதழின் படிவம் Download
சான்றிதழ் மத்திய வடிவில் – வழிமுறைகள் Download
பிற்படுத்தப்பட்ட பழங்குடியினர் அறிவிப்பு மற்றும் வடிவம்-2010 Download
பிரச்சினைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு/சாதி ரத்து/சமூக சான்றிதழ் – அறிவுறுத்தல்கள் Download
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஆஃப்லைன் சான்றிதழ் (சாதி/குடியிருப்பு/வருமானம்) வழங்குதல்- வழிமுறைகள் Download
இந்திய அரசு – OBC NCL மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் – வழிகாட்டுதல்கள்-2017 Download
OBCக்கான இடஒதுக்கீட்டின் வரம்பில் இருந்து சமூக ரீதியாக முன்னேறிய நபர்கள்/பிரிவுகளை (கிரீமி லேயர்) விலக்குவதற்கான வருமான அளவுகோல்களின் திருத்தம் Download
இந்திய அரசாங்கத்தில் சிவில் பதவிகள் மற்றும் சேவைகளில் நேரடி ஆட்சேர்ப்பில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான இட ஒதுக்கீடு (EWSs) Download
மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள பதவிகள்/சேவைகளில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு (EWSs) இட ஒதுக்கீடு குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் Download
பிற மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து குடியேறியவர்களுக்கு பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு சான்றிதழ்களை வழங்குதல் – 1994 Download