மூடு

இரயில்வே

இரயில்வே – நிலம் ஆர்ஜிதம்
நாள் விளக்கங்கள் கோப்பு
21.02.2023 பேரளம் முதல் காரைக்கால் இடையே புதிய அகல இரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் திருநள்ளாறு இரயில் நிலையம் மற்றும் யார்டு அமைப்பதற்கு நிலங்களை கையகப்படுத்துதல். பார்க்க
21.02.2023 முதனிலை அறிக்கை – பேரளம் முதல் காரைக்கால் இடையே புதிய அகல இரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் திருநள்ளாறு இரயில் நிலையம் மற்றும் யார்டு அமைப்பதற்கு நிலங்களை கையகப்படுத்துதல். பார்க்க
11.11.2022 சமூக தாக்கக் கணிப்பு அறிக்கை பார்க்க
06.09.2022 சமூக தாக்கக் கணிப்பு அறிக்கை பார்க்க