மூடு

சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்ரேஷன் லிமிட்டடு

CPCL – நிலம் ஆர்ஜிதம்
நாள் விளக்கங்கள் கோப்பு
20.12.2023 2013 ஆம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல், மறுவாழ்வளிப்பு மற்றும் மறுகுடியமர்வில் நேரிய சரியீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை உரிமைச்சட்டத்தின் 82 (2) ஆம் பிரிவின் கீழ் அரசின் முடிவு View
20.12.2023 2013 ஆம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல், மறுவாழ்வளிப்பு மற்றும் மறுகுடியமர்வில் நேரிய சரியீடு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை உரிமைச்சட்டத்தின் 11 பிரிவுவை சேர்ந்த (1),உட்பிரிவின் கீழான முதனிலை அறிவிக்கை. View
21.02.2024 விசாரணைக்கான அறிவிப்பு. பார்க்க
10.08.2023 CPCL நிறவனம் புதிதாக அமைக்கவுள்ள 9 MMTPA எண்ணெய் சுத்தகரிப்பு ஆலைக்கு வாஞ்சூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பனங்குடு வரை குழாய் அமைக்கும் பணிக்காக வாஞ்சூர் வருவாய் கிராமத்தில் நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்தல் பார்க்க
10.03.2023 CPCL நிறவனம் புதிதாக அமைக்கவுள்ள 9 MMTPA எண்ணெய் சுத்தகரிப்பு ஆலைக்கு வாஞ்சூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பனங்குடு வரை குழாய் அமைக்கும் பணிக்காக வாஞ்சூர் வருவாய் கிராமத்தில் நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்தல் பார்க்க
10.03.2023 சமூக தாக்கக் கணிப்பு அறிக்கை பார்க்க