மூடு

சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்ரேஷன் லிமிட்டடு

CPCL – நிலம் ஆர்ஜிதம்
நாள் விளக்கங்கள் கோப்பு
21.02.2024 விசாரணைக்கான அறிவிப்பு. பார்க்க
10.08.2023 CPCL நிறவனம் புதிதாக அமைக்கவுள்ள 9 MMTPA எண்ணெய் சுத்தகரிப்பு ஆலைக்கு வாஞ்சூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பனங்குடு வரை குழாய் அமைக்கும் பணிக்காக வாஞ்சூர் வருவாய் கிராமத்தில் நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்தல் பார்க்க
10.03.2023 CPCL நிறவனம் புதிதாக அமைக்கவுள்ள 9 MMTPA எண்ணெய் சுத்தகரிப்பு ஆலைக்கு வாஞ்சூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பனங்குடு வரை குழாய் அமைக்கும் பணிக்காக வாஞ்சூர் வருவாய் கிராமத்தில் நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்தல் பார்க்க
10.03.2023 சமூக தாக்கக் கணிப்பு அறிக்கை பார்க்க