மூடு

கால்நடை மருந்தகம்

அலுவலகத்தின் பெயர் பதவியின் பெயர் தொலைபேசி எண்(அலுவலகம்) தொலைபேசி எண் (தனி)
கால்நடை மருந்தகம். இணை இயக்குனர் 222421 [O] 220447 [P]
முக்கிய கிராம மையம், காரைக்கால். 222421
கால்நடை மருந்தகம், கோட்டுச்சேரி. கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் 265290
கால்நடை மருந்தகம், தென்னங்குடி. கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் 236945
கால்நடை மருந்தகம், திருப்பட்டிணம் கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் 233960
கால்நடை மருந்தகம், நிரவி. கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் 238370
கால்நடை மருந்தகம்,  நெடுங்காடு. கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் 261942