மூடு

காவல் நிலையங்கள்

வரிசை எண் காவல் நிலையங்களின் பெயர்கள் தொலை பேசி எண் (STD : 04368) மின்னஞ்சல் முகவரி
1 திருநள்ளார் காவல் நிலையம். 236465 tnrps[dot]kkl@nic[dot]in
2 அம்பகரத்தூர் புற காவல் நிலையம் 222402 tnrps[dot]kkl@nic[dot]in
3 கோட்டுச்சேரி காவல் நிலையம். 265100 ktcps[dot]kkl@nic[dot]in
4 நெடுங்காடு காவல் நிலையம். 261100 nedps[dot]kkl@nic[dot]in
5 நகர காவல் நிலையம். 222402 townps.kkl@nic.in
6 திருபட்டினம் காவல் நிலையம். 233480 trpps[dot]kkl@nic[dot]in
7 நிரவி காவல் நிலையம். 238376 nerps[dot]kkl@nic[dot]in
8 போக்குவரத்து காவல் நிலையம். 223299 trfcps[dot]kkl@nic[dot]in
9 காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை. 222067 pcr[dot]kkl@nic[dot]in
10 உணவு பிரிவு 222494 fcps-kkl[dot]py@gov[dot]in
11 மகளிர் காவல் நிலையம். 222434 awps[dot]kkl@nic[dot]in

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://police.puducherry.gov.in