மூடு

கோவிட்-19

கொரோனா வைரஸ் முன்தட்டு – புதுச்சேரி

Aarogya setu App Ban

பொது அறிவிப்புகள்

நாள் தலைப்பு கோப்பு
11.07.2023 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
28.12.2022 கோவிட் 19 – உத்தரவு பதிவிறக்கம்
28.12.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
14.11.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
17.10.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
19.09.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
02.07.2022 கோவிட் 19 – உத்தரவு பதிவிறக்கம்
22.06.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
02.06.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
16.05.2022 கோவிட் 19 காரணமாக இறந்தவரின் அடுத்த உறவினருக்குக் கருணைத் தொகை வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
01.03.2022 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
31.01.2022 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
06.01.2022 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் – கூடுதல் வழிமுறைகள் பதிவிறக்கம்
31.12.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
16.12.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
02.12.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
18.10.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
17.08.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
02.08.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
15.06.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
15.06.2021 கோவிட்-19 – குடியியல் பாதுகாப்புப் படை விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும் தேதி 30.06.2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிறக்கம்
08.06.2021 கோவிட்-19 – உத்தரவு பதிவிறக்கம்
01.06.2021 கோவிட் -30.06.2021 வரை கோவிட் 19 க்கான கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள் நீட்டிப்பு பதிவிறக்கம்
13.05.2021 கோவிட் -19 – தடுப்பூசி முகாம் பதிவிறக்கம்
06.05.2021 கோவிட் -19 – குடியியல் பாதுகாப்பு படையில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பம் பதிவிறக்கம்
27.04.2021 கோவிட் -19 – உத்தரவு பதிவிறக்கம்
27.04.2021 கோவிட் -19 இன் மறு தீவிரத்தை கட்டுபடுத்துதல் சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
20.04.2021 கோவிட் 19 ஐக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி பதிவிறக்கம்
10.04.2021 கோவிட் 19 – தடுப்பூசி மையம் –  ஆணை பதிவிறக்கம்
10.04.2021 கோவிட் 19 – செய்தி குறிப்பு பதிவிறக்கம்
10.04.2021 கோவிட் 19 – நிலையான இயக்க நடைமுறை – ஆணை பதிவிறக்கம்
09.02.2021 கோவிட் -19 இன் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பல்வேறு செயல்பாடுகளை மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் நிலையான இயக்க முறைமை பதிவிறக்கம்
05.01.2021 கோவிட் 19 – நாவல் கொரோனா வைரஸின் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பதிவிறக்கம்
05.01.2021 கோவிட் 19 – தடுப்பு நடவடிக்கைகள்- கோவிட் கண்காணிப்புக் குழுவை நிறுவுதல் பதிவிறக்கம்
05.01.2021 கோவிட் 19 -தடுப்பு நடவடிக்கைகள் – கோவிட் போர் அறை நிறுவுதல் பதிவிறக்கம்
26.10.2020 கோவிட் 19 – நிலையான இயக்க நடைமுறை – ஆணை பதிவிறக்கம்
23.10.2020 கோவிட் 19 – திறத்தல் 4 – கடைகளுக்கான இறுதி நேரத்தை நீட்டித்தல் பதிவிறக்கம்
26.08.2020 கோவிட் 19 – காரைக்கலுக்கு வரும் அனைத்து சர்வதேச பயணிகளுக்கான ஆலோசனை பதிவிறக்கம்
12.08.2020 கோவிட் 19 – கூடுதல் ஊரடங்கு நடவடிக்கைகள் பதிவிறக்கம்
01.07.2020 கோவிட் 19 – மின்-பாஸ் மற்றும் டியூட்டி பாஸ்க்கான காலகெடு நீட்டிப்பு பதிவிறக்கம்
23.06.2020 கோவிட் 19 – நீட்டிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்துதல் – கூடுதல் வழிமுறை பதிவிறக்கம்
22.06.2020 கோவிட் 19- புதிய வழிகாட்டுதல்கள் – 23.06.2020 பதிவிறக்கம்
22.06.2020 கோவிட் 19- தடுப்பு நடவடிக்கைகள் – அறிவுரைகள் பதிவிறக்கம்
22.06.2020 கோவிட் 19 – நீட்டிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவுக்கான திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
11.06.2020 கோவிட் 19 – கோவிட் கதா: மல்டிமீடியா வழிகாட்டி பதிவிறக்கம்
09.06.2020 கோவிட் 19 – தடைசெய்யப்பட்ட செயல்பாடுகளை மீண்டும் திறப்பது சம்மந்தமாக பதிவிறக்கம்
06.06.2020 கோவிட் 19 – கட்டம் 1 – ஆலோசனை பதிவிறக்கம்
05.06.2020 கோவிட் 19 – மின்-பாஸ் மற்றும் டியூட்டி பாஸ்க்கான காலகெடு நீட்டிப்பு பதிவிறக்கம்
31.05.2020 கோவிட் 19 – பிரிவு 144 Cr.P.C இன் கீழ் உத்தரவு பதிவிறக்கம்
27.05.2020 கோவிட் 19 – அவசரகால பிரச்சினைக்கு மட்டும் வலைத்தளம் வழியாக அனுமதி வழங்குதல் பதிவிறக்கம்
18.05.2020 கோவிட் 19 – 18.05.2020 க்கு பிறகும் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு-வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
17.05.2020 கோவிட் 19 – மின்-பாஸ் மற்றும் டியூட்டி பாஸ்க்கான காலகெடு நீட்டிப்பு பதிவிறக்கம்
13.05.2020 கோவிட் 19 – விடுபட்ட பயனாளிகளுக்கான இலவச அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகள் விநியோகம் பதிவிறக்கம்
09.05.2020 கோவிட் 19 – தொழிற்சாலைகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்தல் பதிவிறக்கம்
02.05.2020 கோவிட் 19 – பணியிடங்களுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
02.05.2020 கோவிட் 19 – மின்-பாஸ் மற்றும் டியூட்டி பாஸ்க்கான காலகெடு நீட்டிப்பு பதிவிறக்கம்
29.04.2020 கோவிட் 19 – தேசிய தொலைதூர மருத்துவ சேவை மையம் பதிவிறக்கம்
20.04.2020 கோவிட் 19 – உத்தரவு – மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதி பதிவிறக்கம்
19.04.2020 கோவிட் 19 – தொழிற்சாலைகள் செயல்பாடு குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
18.04.2020 கோவிட் 19 – ஊரடங்கு நடவடிக்கை – நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிறக்கம்
17.04.2020 கோவிட் 19 – கால்நடை – ஆலோசனை பதிவிறக்கம்
14.04.2020 கோவிட் 19 – முக மூடிகளுக்கான ஆலோசனை பதிவிறக்கம்
14.04.2020 கோவிட் 19 – ஆலோசனை – ஆரோக்கிய சேது செயலி பதிவிறக்கம்
04.04.2020 கோவிட் 19 – வங்கி கணக்கில் உள்ள பணத்தை தபால் துறையுன் மூலம் வீட்டிலேயே பணம் பெறும் வசதி பதிவிறக்கம்
03.04.2020 கோவிட் 19 – வீட்டிலேயே காய்கறிகள் விநியோகம் பதிவிறக்கம்
02.04.2020 கோவிட் 19 – வீட்டில் முகமூடிகள் தயாரிக்க ஒரு விளக்க கையேடு பதிவிறக்கம்
31.03.2020 கோவிட் 19 – உளவியல் ஆலோசனை தொலைபேசியில் (தொலைபேசி எண் மூலம் கோரிக்கை) 04368-228801
31.03.2020 கோவிட் 19 – வழக்கமான / அவசரகால மருத்துவ சிக்கல்களுக்கான தொலைபேசி ஆலோசனை பதிவிறக்கம்
28.03.2020 கோவிட் 19 – சுய உதவிக்குழு மற்றும் பல்பொருள் அங்காடிகளால் மளிகை பொருட்கள் வீட்டிலேயே விநியோகம் பதிவிறக்கம்
22.03.2020 கோவிட் 19 – பேருந்து கால அட்டவணை பதிவிறக்கம்
22.03.2020 கோவிட் 19 – பிரிவு 144 Cr.P.C இன் கீழ் உத்தரவு பதிவிறக்கம்
21.03.2020 கோவிட் 19 – தொற்று நோய்கள் சட்டம் 1987- இன் கீழ் அறிவுறுத்தல் பதிவிறக்கம்
19.03.2020 கோவிட் 19 – திருநள்ளார் கோயில் தரிசனம் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 கோவிட் 19 – சமூக விலகல் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 கோவிட் 19 – அரசு ஊழியர்கள் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 கோவிட் 19 – ஸ்தாபனங்களை மூடுவது – பட்டியல்-1 பதிவிறக்கம்
17.03.2020 கோவிட் 19 – ஸ்தாபனங்களை மூடுவது – பட்டியல்-2 பதிவிறக்கம்

24 X 7 மாவட்ட உதவி அழைப்பு எண். : 04368 261242 மற்றும் 9488770024
24 X 7 புதுச்சேரி யூனியன் உதவி அழைப்பு : 104
24 X 7 மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை : 228801 / 1070  மற்றும்  227704 / 1077

மின்னஞ்சல் : collr[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in
நாள் தலைப்பு கோப்பு
06.04.2020 அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட பொதுவான பொது இடங்களை கிருமி நீக்கம் செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
02.04.2020 வீட்டில் முகமூடிகள் தயாரிக்க ஒரு விளக்க கையேடு பதிவிறக்கம்
18.03.2020 தனிமைப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 தடமறிதல் செயல்பாடுகள் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 எடுக்க வேண்டிய தடுப்பு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 சர்வதேச பயணிகளுக்கான பொது அறிவிப்பு-புறப்படுதல் பதிவிறக்கம்
17.03.2020 சர்வதேச பயணிகளுக்கான பொது அறிவிப்பு-வருகை பதிவிறக்கம்
தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் https://ncdc.gov.in
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் https://www.mohfw.gov.in
இந்திய அரசு – கொரோனா வைரஸ் https://www.mygov.in/covid-19
கொரோனா வைரஸ் முன்தட்டு – புதுச்சேரி https://covid19dashboard.py.gov.in/
புதுச்சேரி அரசு யூனியன் பிரதேசம் – கொரோனா வைரஸ் https://covid19.py.gov.in/
மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை, புதுச்சேரி அரசு https://health.py.gov.in