மூடு

தொடர்பு கொள்ள

இவ்வலைத்தளம்  தேசிய தகவலியல் மையத்தால் வடிவமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு, காரைக்கால் மாவட்ட நிருவாகத்தால் நிருவகிக்கப்படுகிறது.

இந்த இணையதளத்தைப் பற்றிய ஏதாவது வினா உங்களுக்கு இருக்குமேயானால், நீங்கள் collr.kkl@nic.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் வலைத் தகவல் மேலாளருக்கு எழுதலாம்

உள்ளடக்கம், வடிவமைப்பு அல்லது தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஏதாவது பயனீட்டம் இருப்பின், பயனீட்டப் பிரிவின் முன்வைக்கலாம்.

நீங்கள் பின்வரும் முகவரியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆட்சியரின் செயலர்,

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,

காரைக்கால் – 609 602.