மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை – புகைபடத்தொகுப்பு

பேரிடர் ஒத்திகை
வரிசை எண் நாள் தலைப்பு புகைப்படம்
1 04.08.2019 HADR புயல் மற்றும் வெள்ளம் குறித்த பேரிடர் ஒத்திகை – எஸ்.ஆர்.வி.எஸ் பள்ளியில் மீட்பு நடவடிக்கை. பார்வை
2 05.09.2018 IO WAVE 18 – சுனாமி பேரிடர் ஒத்திகை பார்வை