மூடு

பொதுப்பணித்துறை

அலுவலகத்தின் பெயர் பதவிப்பெயர் தொலைபேசி எண்(அலுவலகம்) தொலைபேசி எண்(குடியிருப்பு)
பொதுப்பணித்துறை,வட்டம்-மூன்று கண்காணிப்பு பொறியாளர் 228262 222466 [R]
பொதுப்பணித்துறை கட்டிடம் மற்றும்
சாலை பிரிவு
நிர்வாக பொறியாளர் 222617
உதவி பொறியாளர் (தெற்கு) 222617
உதவி பொறியாளர் (வடக்கு) 222617
உதவிபொறியாளர்(சாலைகள்) 222617
உதவி நில அளவையாளர் 222617
பொதுப்பணித்துறை, விருந்தினர் மாளிகை, கடற்கரை சாலை வரவேற்பாளர் 220531
பொதுப்பணித்துறை (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு) நிர்வாக பொறியாளர் 222592 222566 [R]
உதவி நில அளவையாளர் 222592
உதவி பொறியாளர் (வடக்கு) 223477
உதவி பொறியாளர் (மையம்) 223477
உதவி பொறியாளர் (தெற்கு) 223477
உதவி பொறியாளர் (தண்ணிர் விநியோகம்) 222692
நேரு நகர் விசைக்குழாய் வீடு 230916
நெடுங்காடு விசைக்குழாய் வீடு 261201
அகலங்கன்னு விசைக்குழாய் வீடு 268561
அகலங்கன்னு திட்டப்பணி வீடு 268569
விழிதியூர் விசைக்குழாய் வீடு 268349
அம்மால்சத்திரம் தலைமை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி 223571