புகைப்பட தொகுப்பு

64 வது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் கொண்டாட்டம்
IOWAVE 18 – சுனாமி ஒத்திகை
72வது சுதந்திர தின விழா 2018
சர்வதேச மகளிர் தின கொண்டாட்டம் 2018
தூய்மை இந்தியா – 2018
சுற்றுலா இடங்கள்