மூடு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

Dr. D. Manikanadan, I.A.S

டாக்டர். D. மணிகண்டன்,  இ.ஆ.ப, காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாக நடுவர்.

இவர் காரைக்கால் மாவட்டத்தின் 19வது ஆட்சியர் ஆவார்.
தொலைபேசி: +91-4368-222025 (அலு.)
தொலைபேசி: +91-4368-221580 (தனி.)
தொலைபேசி: +91-4368-223303 (குடி.)
தொலைநகல்: +91-4368-228070
மின்னஞ்சல் : collr[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in.