மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்களின் பணிக்காலப் பட்டியல்

மாநிலம் :  புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம்
மாவட்டம் :  காரைக்கால்

வ.எண் மாவட்ட ஆட்சியரின் பெயர் ஆரம்ப பணிக் காலம் முடிவுற்ற பணிக் காலம்
19. டாக்டர். D. மணிகண்டன், இ.ஆ.ப 14/02/2024 இன்று வரை
18. திரு. A. குலோத்துங்கன் இ.ஆ.ப 01/04/2023 12/02/2024
17. திரு. L. முகமது மன்சூர் 27/06/2022 31/03/2023
16. திரு.E.வல்லவன் 30/04/2022 26/06/2022
15. திரு. அர்ஜுன் ஷர்மா இ.ஆ.ப. 17/02/2020 28/04/2022
14. திரு. A. விக்ரந்த் ராஜா இ.ஆ.ப. 11/01/2019 17/02/2020
13. திரு. R.கேசவன் இ.ஆ.ப. 30/06/2017 10/01/2019
12. திரு.P.பார்த்திபன் இ.ஆ.ப. 04/07/2016 30/06/2017
11. டாக்டர்.சத்யேந்திர சிங் துர்சாவத். இ.ஆ.ப. 04/04/2016 03/07/2016
10. திரு.T.கரிகாலன் 10/02/2016 04/04/2016
9. திரு.E.வல்லவன் 22/08/2014 10/02/2016
8. திரு.L.முகம்மது மன்சூர் 05/06/2014 21/08/2014
7. டாக்டர். A.முத்தம்மா, இ.ஆ.ப. 25/09/2013 05/06/2014
6. டாக்டர். A.முத்தம்மா, இ.ஆ.ப. (கூடுதல் பொறுப்பு) 19/06/2013 24/09/2013
5. திரு.J. அசோக் குமார்.  இ.ஆ.ப. 29/02/2012 18/06/2013
4. டாக்டர். ஃப்ராங்க்ளின் லால்டிங்க்மா, இ.ஆ.ப. 01/06/2010 28/02/2012
3. டாக்டர்.N.வசந்தகுமார், இ.ஆ.ப. 27/03/2007 31/05/2010
2. திரு.சுதிர் குமார்.  இ.ஆ.ப. 05/12/2005 27/03/2007
1. டாக்டர்.S.சுந்தரவடிவேலு 01/06/2005 05/12/2005