மூடு

நிறுவன கட்டமைப்பு

காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதி

தொலைபேசி : 04368-221580
மின்னஞ்சல் : collr[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி

தொலைபேசி : 04368-221580
மின்னஞ்சல் : Election[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

கண்காணிப்பாளர் (தேர்தல்)

தொலைபேசி : 04368-221001
மின்னஞ்சல் : Election[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

கூடுதல் ஆட்சியர் மற்றும் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி

தொலைபேசி : 04368-227890
மின்னஞ்சல் : collectorate[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

துணை மாவட்ட ஆட்சியர்(மாவட்ட அதிகாரி)

தொலைபேசி : 04368-222467
மின்னஞ்சல் : dcrev[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

துணை மாவட்ட ஆட்சியர்(பேரிடர் மேலாண்மை)

தொலைபேசி : 04368-228801
மின்னஞ்சல் : dcdm[hyphen]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

முதுநிலை கணக்கு அதிகாரி

மின்னஞ்சல்:saocollr[hyphen]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

கண்காணிப்பாளர் (ஒப்பளிப்பு சேம நல நிதி/செலவினம்)

ஆட்சியர் செயலர்

தொலைபேசி : 04368-221761
மின்னஞ்சல் : secytocollr[dot]kkl[at]py[dot]gov[dot]in

கண்காணிப்பாளர் (பணிப்பாளர்)

கணக்கு

தொடர்பு அலுவலர்

Organization Structure