மூடு

மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மையின் செய்தி வெளியீடுகள்

ஒத்திகை பயிற்சி
வரிசை.எண் தலைப்பு விளக்கம் கோப்பு
1 ஒத்திகை பயிற்சி HADR பயிற்சி 04/08/2019 அன்று காரைக்காலில் நடைபெற்றது பதிவிறக்கம்
2 சுனாமி ஒத்திகை பயிற்சி சுனாமி ஒத்திகை பயிற்சி 05/09/2018 அன்று காரைக்கால் கருக்களாச்சேரி கடற்கரையில் நடைபெற்றது பதிவிறக்கம்