மூடு

வீடியோ தொகுப்பு

வாத்துக்குளம் – கீழகாசாக்குடி

வாத்து குலாம்-கீழகசாகுடி கிராமம், காரைக்கால் – பங்களிப்பாளர்கள்: மாவட்ட ஆட்சியரகம் மற்றும் பணியாளர்கள்,

மேலும் வாசிக்க

பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி – பகுதி 3

04.08.2019 அன்று காரைக்கலில் புயல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் குறித்த பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி.

மேலும் வாசிக்க

பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி – பகுதி 2

04.08.2019 அன்று காரைக்கலில் புயல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் குறித்த பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி.

மேலும் வாசிக்க

பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி – பகுதி 1

04.08.2019 அன்று காரைக்கலில் புயல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் குறித்த பேரிடர் மேலாண்மை ஒத்திகை நிகழ்ச்சி.  

மேலும் வாசிக்க

பேரிடர் விழிப்புணர்வு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி

காரைக்காலில் பேரிடர் மீட்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி 04.08.2019 அன்று நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க