மூடு

75வது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப்பெருவிழா

நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
08.08.2022 அரசு கட்டிடத்தில் ஏற்றுவதற்கான கொடிகளை சேகரித்தல் பதிவிறக்கம்
29.07.2022 சுற்றறிக்கை – 75வது சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப்பெருவிழா – ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசியக்கொடி பதிவிறக்கம்
26.07.2022 இந்திய கொடிக் குறியீடு, 2002ன் முக்கிய அம்சங்கள் பதிவிறக்கம்
18.07.2022 சுற்றறிக்கை – ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசியக்கொடி பதிவிறக்கம்
நாள்
தலைப்பு
கோப்பு
23.07.2022 செய்தி வெளியீடு பதிவிறக்கம்
20220722_AKAM_Pamphlet1
20220722_AKAM_Pamphlet2
20220722_AKAM_Pamphlet3
20220722_AKAM_Pamphlet4