தேர்தல்

தேர்தல்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
இடம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள்-இறுதி வெளியீடு 03/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(349 KB)
பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள்-இறுதி வெளியீடு 03/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(207 KB)
சீர் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் – இறுதி வெளியீடு 01/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(397 KB)
வாக்குச்சாவடிகளின் வரைவுப் பட்டியல் வெளியீடு 25/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(747 KB)