மூடு

தேர்தல்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

தேர்தல்
தலைப்பு தேதி View / Download
வாக்குச் சாவடிகளின் இறுதிப்பட்டியல் – இணைப்பு 3 & 6 24/10/2023 பார்க்க (2 MB)
2000க்கு முந்தைய வாக்காளர் பட்டியல் (கொம்யூன் வாரியாக). 26/07/2023 பார்க்க (8 KB)
அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டு தெடர்பான கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் 04/03/2021 பார்க்க (101 KB)
அறிவிப்பு – இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 27/02/2021 பார்க்க (465 KB)
COVID-19 இன் போது பொதுத் தேர்தல் / இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்கான பரந்த வழிகாட்டுதல்கள் 03/02/2021 பார்க்க (697 KB)
இடம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள்-இறுதி வெளியீடு 03/09/2018 பார்க்க (349 KB)
பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள்-இறுதி வெளியீடு 03/09/2018 பார்க்க (207 KB)
சீர் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் – இறுதி வெளியீடு 01/09/2018 பார்க்க (397 KB)
வாக்குச்சாவடிகளின் வரைவுப் பட்டியல் வெளியீடு 25/07/2018 பார்க்க (747 KB)