மூடு

சுற்றுலா இடங்கள்

தரங்கபாடி கோட்டை
படத்தை பார்க்கவும் தரங்கம்பாடி டேன்ஸ்பர்க் கோட்டை
வேளாங்கன்னி தேவாலயம்
படத்தை பார்க்கவும் அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயம்
அமிர்ததாதேஸ்வரர் கோயில்
படத்தை பார்க்கவும் ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வரர் கோயில், திருக்கடையூர்.
திருமீயச்சூர்
படத்தை பார்க்கவும் ஸ்ரீ மேகநாதசுவாமி கோயில், திருமீயச்சூர்