மூடு

அறிவிப்பு – 12.07.2021

அறிவிப்பு – 12.07.2021
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
அறிவிப்பு – 12.07.2021

காரைக்கால் WPTC இல் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓய்வு பெற்ற கண்காணிப்பாளர் மற்றும் உதவியாளரிடமிருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்பதடுகிறது.

12/07/2021 30/07/2021 பார்க்க (2 MB)