மூடு

ஆலோசனைக் கூட்டம் – காரை நகராட்சி

ஆலோசனைக் கூட்டம் – காரை நகராட்சி
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஆலோசனைக் கூட்டம் – காரை நகராட்சி

தேசிய நகரப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் மற்றும் உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து 20.01.2020 நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டம்.

22/01/2020 24/01/2020 பார்க்க (518 KB)