மூடு

இணையதல விண்ணப்பம் – மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்

இணையதல விண்ணப்பம் – மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இணையதல விண்ணப்பம் – மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்

மகளிர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன.

16/09/2020 25/09/2020 பார்க்க (219 KB)