மூடு

இணையதள கட்டிட அனுமதி அமைப்பு.

இணையதள கட்டிட அனுமதி அமைப்பு.
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இணையதள கட்டிட அனுமதி அமைப்பு.

காரைக்கால் நகர அமைப்பு குழுமம் கட்டிட அனுமதிக்கான இணையதள வசதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

27/11/2019 06/12/2019 பார்க்க (424 KB)