மூடு

உடனடி சேர்க்கை – மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்

உடனடி சேர்க்கை – மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
உடனடி சேர்க்கை – மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்

அரசு மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நேரில் வந்து விண்ணபிக்க கடைசி தேதி – 20.11.2020 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

28/10/2020 20/11/2020 பார்க்க (179 KB)