மூடு

கிராமத் தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி.

கிராமத் தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி.
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கிராமத் தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி.

இந்த இடத்தை வழங்குவதற்கு எதிராக ஆட்சேபனை உள்ள நபர்கள் கிராமத்தின் நிர்வாக அதிகாரிடம் அதைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

20/11/2019 05/12/2019 பார்க்க (233 KB)