மூடு

கிராம தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி

கிராம தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கிராம தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி

இந்த இடத்தை வழங்குவதற்கு எதிராக ஆட்சேபனை உள்ள நபர்கள் கிராம நிருவாக அதிகாரியிடம்  தெரிவிக்கவும்.

02/11/2020 14/11/2020 பார்க்க (248 KB)