மூடு

கிராம தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி

கிராம தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கிராம தளத்திற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு – நில மானிய விதி

இந்த இடத்தை வழங்குவதற்கு எதிராக ஆட்சேபனை உள்ள நபர்கள் கிராமத்தின் கர்ணத்திற்கு அதைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

13/08/2019 27/08/2019 பார்க்க (1 MB)