மூடு

சனிப்பெயர்ச்சி – கோவிட்-19 வழிகாட்டுதல்கள்

சனிப்பெயர்ச்சி – கோவிட்-19 வழிகாட்டுதல்கள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சனிப்பெயர்ச்சி – கோவிட்-19 வழிகாட்டுதல்கள்

கோவிட் -19 இன் சூழலில் சனிப்பெயர்ச்சி திருவிழா 2020 க்கான நிலையான இயக்க நடைமுறை மற்றும் சுகாதார ஆலோசனை.

10/12/2020 27/12/2020 பார்க்க (969 KB)