மூடு

தேர்ந்தெடுத்த / காத்திருப்பு பணியாளர்கள் பட்டியல்கள் – அறிவிக்கப்பட்டது

தேர்ந்தெடுத்த / காத்திருப்பு பணியாளர்கள் பட்டியல்கள் – அறிவிக்கப்பட்டது
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தேர்ந்தெடுத்த / காத்திருப்பு பணியாளர்கள் பட்டியல்கள் – அறிவிக்கப்பட்டது

ஒப்பந்த அடிப்படையில் GDMO, நர்சிங் அதிகாரி மற்றும் ANM களின் தேர்ந்தெடுத்த மற்றும் காத்திருப்பு பணியாளர்களின் பட்டியல்.

09/09/2020 16/09/2020 பார்க்க (600 KB)