மூடு

நகராட்சி ஆணையர் அறிவிப்பு

நகராட்சி ஆணையர் அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நகராட்சி ஆணையர் அறிவிப்பு

15 நாட்களுக்குள் வணிக உரிமம் பெற ஆணையர் அறிவுறுத்துகிறார்.

28/10/2020 13/11/2020 பார்க்க (342 KB)