மூடு

நீதிமன்ற உத்தரவு – கு.வி.ந.மு.ச 133,134,135,136 மற்றும்141

நீதிமன்ற உத்தரவு – கு.வி.ந.மு.ச 133,134,135,136 மற்றும்141
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நீதிமன்ற உத்தரவு – கு.வி.ந.மு.ச 133,134,135,136 மற்றும்141

உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் அபாயகரமான குடியிருப்புக்கட்டிடத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது குறித்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 133,134,135,136 மற்றும் 141 ஆம் பிரிவுகளின் படி நீதிமன்றத்தால் அறுதியிட்டு வழங்கப்படும் கண்டிதமான உத்தரவு.

05/07/2019 10/07/2019 பார்க்க (3 MB)